Hoeve Jong Dordrecht

Sinds 1991

Onze locatie

Kort na de oprichting in 1983 was de Natuur- en Vogelwacht van 1985 tot 1990 gevestigd in een buurtwinkeltje in de Meerkoetstraat in de Dordtse wijk de Vogelbuurt. Daar werd de beschikbare ruimte al snel te klein voor de zich alsmaar uitbreidende activiteiten van de stichting. In 1991 was de stichting in de gelegenheid om te verkassen naar de opstallen van hoeve “Jong Dordrecht” (jong in de betekenis van nieuw) in het pas aangelegde RandstadGroenStructuurbos “De Elzen”. De vele gebouwen, die in een abominabele staat verkeerden, boden aanvankelijk de nodige soelaas. Met behulp van veel vrijwilligers werden de meeste loodsen omgetoverd tot werkbare ruimtes.

Momenteel zijn de gebouwen voor het grootste gedeelte in eigendom van de stichting. De ondergrond en het erf, van ruim een hectare, worden in erfpacht van Staatsbosbeheer gehuurd.

Rechts complex Hoeve Jong Dordrecht aan de Noorder Elsweg in bos De Elzen circa 1995