Nieuws

Nieuws

Nieuwe website geboren!

Zo langzamerhand naderen we het einde van het broedseizoen. De eerste legsels zijn al uitgevlogen en tweede legsels staan ook op dat punt. Een ideaal moment voor de geboorte van deze vernieuwde website! De oude site was hopeloos verouderd en duidelijk aan vernieuwing toe. In samenwerking met www.amaiamai.nl is een geheel nieuwe website voor de Natuur- en Vogelwacht gemaakt.

Wij zijn er erg blij mee, hopelijk jullie ook. Mis je bepaalde zaken of heb je andere suggesties, laat het ons weten!

Nieuws

Jubilerende Ondernemer

Op 15 november 2023 werd de Stichting Natuur- en Vogelwacht Biesbosch door de Gemeente Dordrecht gehuldigd vanwege het 40-jarig bestaan en dito ondernemerschap op diverse fronten binnen en buiten deze gemeente. De Natuur- en Vogelwacht Biesbosch is weliswaar een ideële stichting en ANBI zonder winstoogmerk, maar via haar werkmaatschappijen ook ondernemer.

Iedereen die iets onderneemt kan dat predicaat immers voeren en ondernemen doet de NVB nu al meer al meer dan 40 jaar. De huldiging bestond uit een trofee van hout met in brons de skyline van Dordrecht en deze werd uitgereikt tijdens een feestelijke bijeenkomst in de raadszaal van het “oude” stadhuis van Dordrecht op 15 november 2023.

Nieuws

Geridderd

Vier grondleggers van de Natuur- en Vogelwacht Biesbosch geridderd in de orde van Oranje-Nassau. Vlnr. Wil Haan-Hagers, Rob Haan, Reinier Jaquet en Ronald van Jeveren  Foto Angelique.Mulders

“Het heeft Zijne Majesteit behaagd” is de ietwat oubollige aanhef die hoort bij de Koninklijke benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Op 26 april jl. viel deze eer te beurt aan maar liefst vier (oud) bestuurders die tevens de grondleggers van de Natuur- en Vogelwacht Biesbosch zijn.