Landschapsonderhoudsproject (LOP)

LOP

Natuur en landschapsbeheer

De Natuur-en Vogelwacht Biesbosch houdt zich ook op professionele wijze bezig met natuur- en landschapsbeheer. Uiteraard gebeurt dit met in achtneming van ecologische principes en met hart voor alles dat groeit en bloeit. Dat betekent dat we onze werkplanning afstemmen op de flora en fauna in ons werkgebied en ons laten leiden door de “agenda van de natuur”. Zo krijgen vogels de gelegenheid om te nestelen, vlinders de tijd om eitjes te leggen of te ontpoppen en (kleine) zoogdieren de kans om hun jongen veilig groot te brengen.

Ook het gebruik van gereedschappen stemmen we zoveel mogelijk af op de levende have in en om ons werkgebied. Van deze werkwijze profiteert niet alleen de natuur maar deze komt ook ten goede aan de samenhang tussen planten, dieren en andere organismen en daarmee aan de totale biodiversiteit.

Onze LOP is onder andere gespecialiseerd in; natuurbeheer, ecologisch bermbeheer (maaien en afvoeren), sinusmaaien, bosbeheer, boombeheer, oeverbeheer en beheer en onderhoud van kleine landschapselementen.

LOP

Ecologisch bestek

Sinds 2023 voert onze LOP het ecologisch bestek uit voor het buitengebied van de gemeente Dordrecht, een langlopend onderhoudsproject met alles erop en eraan.

Andere opdrachtgevers kunnen zijn; provinciale landschappen, gemeenten, waterschappen, Staatsbosbeheer en particuliere terreinbeheerders. Van de medewerkers aan ons LandschapsOnderhoudsProject vragen wij affiniteit met de natuur en een grote mate van idealisme om dit werk te willen doen.

Ecologisch maaibeheer, sinusmaaien in Polder de Biesbosch

Vacature

Medewerker landschapsonderhoud

Voor ons LandschapsOnderhoudsProject (LOP) zijn wij op zoek naar medewerkers die graag buiten in het groen werken en een passie hebben voor natuur, planten en dieren. LOP Dordrecht houdt zich bezig met ecologisch onderhoud en beheer van bermen, bossen, poelen en andere landschapselementen.

Wij werken in, met, maar vooral vóór de natuur. Met oog en hart voor alles dat leeft. Dat betekent dat we onze roosters aanpassen aan flora en fauna en daarom behalve met maaimachine en kettingzaag, soms ook met handgereedschap werken. Ecologisch beheer is immers maatwerk. We zijn op zoek naar fulltime medewerkers, maar ook het volgen van een BBL-traject (vier dagen werken en één dag naar school) behoort eventueel tot de mogelijkheden.

Als je recent een opleiding in het groen, natuurbeheer of hovenier hebt afgerond wordt je uitgenodigd om te solliciteren. We ontvangen dan graag je cv en/of motivatiebrief per mail en gericht aan: info@vogelwacht.eu

Leren en werken

Stageplaats

Regelmatig verzorgen wij ook stageplaatsen voor studenten die met een opleiding in het groen bezig zijn en die met onderhoud, beheer of hovenierswerk graag de ecologische kant op willen gaan.

Aanvragen voor een stageplaats, bij voorkeur per mail, kunnen gericht worden aan: info@vogelwacht.eu