Museum Twintighoeven

Behouden van cultuur

Museum Twintighoeven

Het museum toont de natuur- en cultuurgeschiedenis van het Eiland van Dordrecht en de Biesbosch van vlak voor de Sint-Elisabethsvloed (1421) tot heden. In museum Twintighoeven zijn bovendien het Natuur Informatie Centrum en het poldercentrum van de Natuur- en Vogelwacht gevestigd. Van hieruit verzorgen we voorlichting en educatie op het gebied van natuur en milieu en cultuurhistorie

Dergelijke activiteiten en de exploitatie van museum Twintighoeven, worden uitgevoerd met behulp van vrijwilligers. Omdat we laagdrempelig willen zijn zodat iedereen in aanraking kan komen met wat wij uitdragen en waar we voor staan, heffen we geen entree en zijn we tijdens openingstijden dus gratis te bezoeken. Vrijblijvende donaties zijn echter belangrijk en ook noodzakelijk om de financiering rond te kunnen krijgen. Doneren kan op rekening NL81 ABNA 0428535887 ten name van Museum Twintighoeven.

Het streven is om in de ontvangstruimte van ons museum periodiek een thema-expositie te organiseren en daarvoor nodigen we dan ook kunstenaars of andere creatieveling uit. Er dient wel altijd een relatie met natuur of milieu te zijn.

Onze openingstijden zijn woensdagen van 10.00-16.00 uur en zaterdagen en zondagen van 12.30-16.00 uur. Buiten deze tijden is het voor groepen ook mogelijk om ons museum op afspraak te bezoeken.

Vrijwilligers

Balie

Regelmatig zijn we op zoek naar balievrijwilligers die het museum draaiende kunnen houden. Het gaat dan met name om de weekenddiensten. Zo’n dienst draai je met zijn tweeën op zaterdag of op zondag van 12.00-16.00 uur. De bedoeling is dat de baliemedewerkers enkele malen per maand beschikbaar zijn om in het rooster mee te draaien.

De belangrijkste taken van de baliemedewerkers bestaan uit het ontvangen van bezoekers, het verkopen van ondersteuningsartikelen en het verstrekken van informatie over de Biesbosch of over de tentoonstellingen in het museum. Onze vrijwilligers ontvangen hiervoor een kleine onkostenvergoeding. Informatie inwinnen of aanmelden kan via info@twintighoeven.nl